.

Nedávné příspěvky

Sádry III. třídy

Aktivní filtry

Pomůcky pro výrobu
1 271 Kč
Shera
980 Kč
1 271 Kč
Tvrdá sádra lll. třídy vysoké kvality.
Pro všechny protetické práce, mistrovské a studijní modely.
Pro tuto sádru je specifická neobvyklá hustota, jemnozrnnost, stejnorodá hladkost povrchu a stabilita hran.
Konzistence sádry zaručuje přesnou reprodukci detailů.
20 kg
980 Kč
Sádra lll. třídy s velmi dobrými reprodukčními vlastnostmi, hladkým a homogenním povrchem a zkrácenou dobou zpracování.
Pro všechny modely u snímacích náhrad.
Pracovní, situační a modely protiskusů.
Pro kyvetování snímacích náhrad.
Zkrácená doba zpracování - ideální pro rychlé opravy.
20 kg